Finns det övrig information om t.ex. affärer i närheten?

På vår karta finns ett antal ”Intressepunkter” inlagda för att underlätta för fiskaren, jägaren etc.