Laxfiske

Predicted tides

Idag


88 cm
12:39

314 cm
18:38

I morgon


70 cm
01:00

298 cm
07:02

Austerelva - Ovsttarjohka

Austerelva byr på spennende fiskeplasser den første kilometeren. Etter dette deler elva seg i Austerelva og Tverrelva. Laksen går i begge disse løpene, og du vil finne fiskeplasser videre oppover også. Fiskekortet er gyldig for begge disse elvene.

Fiske i Austerelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks.

There are currently no licences available.

Fångstrapport

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Rapporterad av: Torstein Jakobsen

Arter: Lax

Längd: 102 cm

Vikt: 10.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Rapporterad av: Torstein Jakobsen

Arter: Lax

Längd: 55 cm

Vikt: 1.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Rapporterad av: Torstein Jakobsen

Arter: Lax

Längd: 57 cm

Vikt: 1.75 kg

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.