Luossabivdu

Predicted tides

Today


76 cm
10:22

271 cm
16:22

67 cm
22:46

Tomorrow


257 cm
04:44

Brennsvikvassdraget

Meara rájes ii leat guhkki vuosttaš jávrái Buollánluohjogas. Fálesnuori valaštallanoaggunsearvi lihttoláigoha Buollánluohjoga.

Eambbo dieđut: kvsff.com

Lea lohpi oaggut suoidnemánu 1. beaivvis - borgemánu 11. beaivái, ja lea lohpi guvžžá ja vallasa bivdit.

There are currently no licences available.

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.