Luossabivdu

Luossabivdu

Finnmárku lea luossabivdiid mekka! Finnmárkkus gávnnat stuorámus luosaid, ja Finnmárkkus gávnnat buriid čihkkojuvvon diddebáikkiid. Lea Finnmárkkus gos gávnnat luossavásáhusaid guhkkin eret olbmuin dahje lahka márkanguovddáža - duoddaris dahje fiinna johkavákkiin.

Luossabivdu lea eahpitkeahttá stuorra vásáhus, ja Finnmárkulažžan lea dus erenoamáš vejolašvuohta geavahit fálaldagaid mat leat min birrasis. Finnmárkulažžan sáhtat oastit hálbbes oaggunkoartta ja oaggut jogain mat leat Finnmárkoopmodagas, muhto lihkká beasat luossabivdui galledeaddjin

Min jogat

Jus hálidat oaidnit eambbo dieđuid joga birra, makkár koarttaid fidnet oastit ja sálašrapportaid, deaddil joga.

Bivdoraporta

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Raporterejeaddji: Torstein Jakobsen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 102 cm

Deaddu: 10.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Raporterejeaddji: Torstein Jakobsen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 55 cm

Deaddu: 1.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Raporterejeaddji: Torstein Jakobsen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 57 cm

Deaddu: 1.75 kg

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Raporterejeaddji: John Andre Rydningen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 50 cm

Deaddu: 3 kg

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Raporterejeaddji: John Andre Rydningen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 50 cm

Deaddu: 4.5 kg

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Raporterejeaddji: Jesper Beenfeldt

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 50 cm

Deaddu: 3 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Raporterejeaddji: Øyvind Grøtte

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 80 cm

Deaddu: 5 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Freddy Lingelem Thomassen

Nálit: Vuorru

Guhkkodagat: 70 cm

Deaddu: 00 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Tom Andre Heiberg

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 106 cm

Deaddu: 12.3 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Tom Andre Heiberg

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 108 cm

Deaddu: 13 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Andreas Eckl

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 102 cm

Deaddu: 12 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Raporterejeaddji: Freddy Lingelem Thomassen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 92 cm

Deaddu: 9.16 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Raporterejeaddji: Jonah Finkelstein

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 108 cm

Deaddu: 16 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Olof Göransson

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 95 cm

Deaddu: 8 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Raporterejeaddji: Jani Lindqvist

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 112 cm

Deaddu: 14.5 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Raporterejeaddji: Jani Lindqvist

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 115 cm

Deaddu: 15.7 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 5

Raporterejeaddji: Panu Lampinen

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 109 cm

Deaddu: 14 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Olof Göransson

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 104 cm

Deaddu: 12 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Olof Göransson

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 91 cm

Deaddu: 8 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Raporterejeaddji: Olof Göransson

Nálit: Luossa

Guhkkodagat: 101 cm

Deaddu: 10 kg

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.