Om oss

NatureIT och Maping AB

NatureIT är en webbaserad tjänst för att digitalt administrera och sälja produkter eller tillstånd. Tjänsten är baserad på en gemensam karta och databas för alla aktörer. På kartan kan man markera ut punkter, sträckor och områden. Till dessa kan man koppla ”produkter”, tex ett tillstånd att hugga ved, fiska, jaga eller köra skoter i området.

De största användarna är länsstyrelserna i norra Sverige och Finnmarkseiendommen i norra Norge, men systemet passar lika bra för t.ex. mindre fiskevårdsföreningar, skoterklubbar etc.

De tre nordligaste Länsstyrelserna förvaltar jakt och fiske ovan odlingsgränserna, ett område på nära 7 milj ha. Finnmarkseiendommen, FeFo, förvaltar över 4 milj ha skog och mark i norra Norge. NatureIT förser dem alla med ett verktyg att administrera deras upplåtelse av jakt och fiske. FeFo säljer dessutom även tillstånd för att hugga ved.

Maping AB är baserat i Östersund och har från och med 2017-01-01 tagit över ansvaret för att utveckla och förvalta NatureIT.
Vår huvuduppgift är alltså att vidareutveckla NatureIT men vi tar även på oss andra IT uppdrag som webbutveckling, projektledning m.m.
Till exempel har vi utvecklat en hemsida för Frostviken Skoterklubb AB där vi också svarar för online försäljningen av skoterpass via NatureIT, se www.vinterturism.se

Kontakta oss gärna på info@maping.se eller ring 063-554 1661