• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Aktivera jaktdagar

Om du har problem med att logga in, kontrollera att du skriver rätt lösenord. Testa både med lilla L och stora I.
Aktivera jaktdagar
Tillståndsnumret som är tryckt på ditt jakttillstånd.
Läs lösenord och mer information på jakttillståndet