Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

Allmänt
NatureIT (www.natureit.se och www.natureit.no ) drivs av Maping AB, org.nr. 559078–1877, och följande användarvillkor gäller för dessa webbplatser.

NatureIT säljer tillstånd för en ansvarig organisations (=rättighetsägare) räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk på tillståndet skall riktas till dessa rättighetsägare.
Genom att använda NatureIT tjänster och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren. NatureIT förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor och rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen genom att publicera ändringar online, utan att först meddela dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Webbsidan efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

Villkor för köp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att välja faktura som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan skall betalas först vid ett senare tillfälle av kund. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av denna typ av fritidsaktiviteter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp.
Rättighetsägarna kan dock bevilja återbetalning vid t.ex. sjukdom eller uppenbarliga felköp men då endast när datumet för tillståndet ännu inte inträffat. Kontaktformuläret på första sidan kan användas även i dessa fall. Intyg kan komma att krävas.

Mina tillstånd
Det är upp till dig att kontrollera att bokning stämmer och att tillståndet kommit dig tillhanda i god tid innan aktiviteten startar.
Efter genomfört köp skickas en bekräftelse via e-post med tillståndet som bilaga, så att du själv kan skriva ut tillståndet eller ”ladda ner” det på din mobil.
Du kan också hitta alla dina tillstånd efter att du loggat in på ditt konto.

Personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Vi behandlar uppgifterna endast med ändamålet att skapa tillståndet med tillräcklig information för att personuppgiftsansvarig som också äger rättigheterna ska kunna kontrollera att du har ett giltigt tillstånd. Vissa tillstånd kräver också att man uppfyller vissa villkor som att man är skriven i ett visst län eller kommun vilket måste kunna verifieras innan köp av tillstånd.
Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att vi använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om förändringar sker som påverkar ditt tillstånd. Dina personuppgifter sparas också för att förenkla för dig vid nästa köp.
Vi lämnar inte ut din e-postadress eller information om dig som kund till någon tredje part förutom rättighetsägare.
Kunden har alltid rätt att begära att se de personuppgifter om kunden som NatureIT har, och denna information hittar du också när du loggat in.
Vid köp genom e-handelspartner, t.ex. PayEx eller Payson, får NatureIT aldrig tillgång till säkerhetskritisk finansiell information som betalkortsnummer eller bankkonto.
Genom att använda NatureIT tjänster samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i detta stycke.

Personligt bruk 
Tillstånd får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att tillstånd inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte.

Mitt konto
Du kan själv skapa ett konto med ett användarnamn och ett lösenord och den information som krävs för köp. I annat fall skapas detta konto normalt av systemet under köpprocessen. Du är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom du kan blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och lösenordet. 

Immateriella rättigheter 
Allt material inom Tjänsten ägs av NatureIT och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av NatureIT eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd.

Länkning 
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. NatureIT ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Begränsning av ansvar
Vi eftersträvar att ha webbsidorna tillgänglig 24 timmar om dygnet, men kan inte hållas ansvariga för att webbsidan av någon anledning någon gång inte skulle vara tillgänglig. Dessutom kan vi då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll eller introducera nya sidor och funktioner.
Vi garanterar inte att webbsidorna är kompatibel med all hård- eller mjukvara som du använder.
Vi eftersträvar att information och material på Webbsidan är korrekt, men lämnar ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, för att uppgifter är kompletta, korrekta, uppdaterade och ändamålsenliga. Inom lagens ramar accepterar vi inget ansvar för felaktigheter eller försummelse.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.