• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Borgafjälls KFO

Borgafjälls KFO

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd

Borgafjälls KFO

Kortfiskeområdet drivs gemensamt av Länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottenslän samt SCA Skog. Området ligger ca 95 km nordväst om Dorotea. I Borgafjäll finns livsmedelsaffär samt flera olika möjligheter till logi, såväl i form av hotell som stugbyar.

I området finns både strömmande vattendrag och sjöar. Stödutplantering av fisk sker i olika vatten. 

Inom området finns vindskydd och en stuga utplacerad. Broar finns anlagda på ett antal ställen. Inom området finns också uppmärkta skoterleder.

En karta för att skriva ut hittar du här

Organisation: 
Länsstyrelsen Jämtlands län

Årstillstånd för 2016 går att köpa nu.

Renbetesfjäll 1 -7 dygnstillstånd 1 dag - 80 SEK
2 dagar - 160 SEK
3 dagar - 160 SEK, 4 days - 240 SEK, 5 days - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEKDessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.
Renbetesfjäll Årstillstånd 2021 År - 450 SEK
Renbetesfjäll Årstillstånd med medföljande 2021 År - 600 SEK
Borgafjäll KFO 1-7 dygn 1 dag - 60 SEK
2 dagar - 120 SEK
3 dagar - 120 SEK
4 days - 180 SEK, 5 days - 200 SEK, 6 days - 200 SEK, 7 dygn - 200 SEK
Borgafjälls KFO Årskort 2021 År - 400 SEK
Borgafjälls KFO Årskort med medföljande 2021 År - 600 SEK
Långsåfisket 1-7 dygn 1 dag - 80 SEK
2 dagar - 160 SEK
3 dagar - 160 SEK, 4 days - 240 SEK, 5 days - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEK Från 10 augusti - 30 sept 2020 kommer Statkraft Sverige AB att bedriva reparationsarbeten i Långsån vid Tvärån. Under projekttiden kommer arbeten med maskiner samt gjutningsarbeten att bedrivas i och invid vattendraget. Pågår måndagar – fredagar.
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 30 Östersund
010-225 30 00