Försäljning av jaktkort inför ripjakten i Sverige

Försäljningen av dagskort inför ripjakten i Sverige börjar den 20/8 2024 men det skiljer lite mellan länen, se nedan.
Eftersom vi vet att intresset är stort vilket medför stor last på systemet har vi tillsammans med länsstyrelserna kommit överens om att starta vid olika tidpunkter.

Förturen till jakt för boende i Sverige gäller till och med 15 september, därefter får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker

Norrbotten

Årskorten - Börjar säljas 15/8 till kommun och länsinvånare. De kan naturligtvis inte användas för ripjakt innan 25/8 när säsongen börjar.

Dagskort - Börjar säljas 20/8 vid midnatt för jaktstart 25/8.

Hundträningstillstånd - Börjar säljas 15/8

Girjas sameby kommer att sälja egna jaktkort, deras områden ingår inte i länsstyrelsen tillstånd. Jaktstart för område G4a och G4b blir 1 september. För övriga områden (G1,G2a,G2b,G2c,G2d,G3a,G3b,G3c) blir det jaktstart 15 september. Tillstånden kan på samma sätt som hos länsstyrelsen köpas 5 dagar innan första jaktdag men bara av boende i Norrbottens län. Inga speciella hundträningskort kommer att finnas inom Girjas områden.

Västerbotten

Årskorten - Börjar säljas 19/8 till kommun och länsinvånare. De kan naturligtvis inte användas för ripjakt innan 25/8 när säsongen börjar och kan aktiveras från 20/8 samtidigt som dagskorten börjar säljas.

Dagskort - Börjar säljas 20/8 vid ca. 09.00 för jaktstart 25/8

Hundträningstillstånd - Inga speciella hundträningskort i Västerbotten

Jämtland

Årskorten - Börjar säljas och kan aktiveras från och med 16/8, 10:00, till kommun och länsinvånare. De kan naturligtvis inte användas för ripjakt innan 25/8 när säsongen börjar.

Dagskort - Börjar säljas 20/8 vid 13.00 för jaktstart 25/8.

Hundträningstillstånd - Hundträningstillstånd kan lösas i områden som inte uppnått högt eller maximalt jakttryck från och med 1 mars till och med 20 april 2025.