Girjas sameby

Vi välkomnar Girjas sameby som användare av NatureIT.
Bara boende i Norrbottens län kan köpa köpa fiskekort.

Girjas har beslutat att följa länsstyrelsens generella jakt och fiskeregler med några modifieringar. Det är också tills vidare samma priser som gäller.

Däremot till skillnad mot länsstyrelsen i Norrbotten, men likadant som i Västerbotten och Jämtland, måste årskort aktiveras innan fisket. Dvs. plats och datum måste ha valts för att fiskekortet ska vara giltigt. Girjas sameby har valt att använda samma områdesindelning för jakt och fiske.
Girjas vill också att resultatet rapporteras för varje dag, även om det inte gick så bra eller om jakt eller fisketuren blev inställd.