Laxfiske

Predicted tides

Idag


369 cm
17:55

I morgon


57 cm
00:05

380 cm
06:03

13 cm
12:27

Grense Jakobselv

Ikke spre smitte

 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser, eller er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom, skal være desinfisert.
 • Fiskere fra utenfor Finnmark må fremlegge godkjent attest for desinfisert utstyr ved kjøp av fiskekort og/eller ved oppsyn. Se våre nettsider for informasjon om desinfisering. 

Tillatte fiskeredskaper

 • I tidsrommet 1. juni til og med 15. juli er det tillatt å bruke flue, sluk, spinner, wobbler, mark med søkke og flytedupp med flue eller mark.
 • Fra og med 16. juli er det kun tillatt å fiske med flue/mark uten søkke, flytedupp med flue/mark, sluk/spinner/wobbler inntil 12 gram. Det er ikke tillatt å montere søkke/tilleggs-vekt på fluer/fiskekrok/snøre. 
 • For hele sesongen gjelder at det kun kan brukes 3 kroker (en treblekrok er 3 kroker). 
 • Det er ikke tillatt å benytte huk/klepp som hjelperedskap for landing av fisk fra og med 16. juli.

Fangstbegrensning

 • Døgnkvote er 2 laks og sesongkvote er satt til 12 laks. Innenfor denne rammen, tillates det fanget 2 stykk mellomlaks (3-7kg / 70-90cm), og 1 stykk storlaks (over 7kg / 90cm). Mellom- og storlaks utover begrensingene skal håndteres skånsomt og settes ut. SVJFF oppfordrer til å sette ut holaks.
 • Fra og med 16. juli skal all laks over 3kg/70cm settes ut igjen. 
 • Når døgn eller sesongkvote er oppnådd skal fisket avsluttes. 
 • Stillehavslaks (pukkel/russer-laks) omfattes ikke av døgn/sesong kvote bestemmelsene, og skal ikke settes ut, men avlives etter fangst. NB! Det er viktig at stillehavslaksfangst blir registrert i forbindelse med din fangstrapportering.
 • Vinterstøing og laks mindre enn 35cm og sjøørret mindre enn 30cm, skal umiddelbart settes tilbake i elva.

Fredningssoner (skiltet)

 • «Fossan» er fredet for fiske igjennom hele sesongen. Fredet strekning er omlag 200 meter.
 • «Kåstinhåln» er fredet for fiske i tidsrommet 1. juni til og med 20. juni.
 • «Fossnakken» med inn og utløp fredet fra 1. juli og ut sesongen, med unntak av rekrutteringsfiske for barn/ungdom inntil fylte 16 år - på fredag/lørdag/søndager i tidsrommet 1. juli – 1. august mellom klokken 09:00 og klokken 17:59. Maks 4 kort per døgn. 

Fiskekort og oppsyn

 • Det er ikke tillat å fiske i elva uten gyldig fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 
 • Fiskedøgnet begynner klokken 18:00 og varer til 17:59 påfølgende dag.
 • Fiskekort, legitimasjon, fisketrygdavgift og dokumentasjon på desinfisering skal medbringes under fiske og framvises ved kontroll.
 • Fangst kan kreves framvist ved kontroll.
 • Oppsyn/kontroll utøves av grensevakt, politi og fiskevakter fra SVJFF. 

Reguleringene begrunnes de faglige vurderingene som er gjort om bestandssituasjonen i vassdraget og er gjort på grunnlag av grunneierretten. Brudd på fiskereglene fører til bortvisning fra elva og anmeldelse. Regler for fisketid, fangstbegrensninger, tillatte fiskeredskaper, fredningssoner kan endres i løpet av sesongen. Følg Sør-Varanger JFF sine nettsider for oppdatert informasjon

Fångstrapport

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Arter: Lax

Längd (cm): 80

Vikt (kg): 5

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.