Laxfiske

Predicted tides

Idag


334 cm
08:05

54 cm
14:32

305 cm
20:38

I morgon


73 cm
02:46

Klokkerelva

IKKE SPRE SMITTE

 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.
 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
 • Tilreisende fiskere fra utenfor Finnmark, må fremlegge attest for desinfisert utstyr før de får kjøpe fiskekort.

FISKE ETTER LAKS

15. juni kl. 00.00 til 15. august kl. 24.00

Utvidet fiske etter sjøørret

Fra sjøen og opp til brua ved E-6, i perioden f.o.m. 16.august t.o.m. 14. september kl. 24:00.

TILLATTE FISKEREDSKAP

 • Til og med 14. juli kl 24:00 er det tillatt å bruke flue, sluk/spinner/wobbler, mark med eller uten søkke, dupp med flue/mark.
 • Fra 15. juli og ut sesongen er det tillatt å fiske med flue, sluk/spinner/wobbler inntil 12 gram, dupp med flue/mark, mark uten søkke.
 • Maks tre kroker er tillatt. Èn trippelkrok er tre kroker.

FANGSTBEGRENSNINGER

 • Bosatte i Sør-Varanger kommune: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote er satt til 7 laks.
 • Bosatte i Finnmark: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 5 laks.
 • Bosatte utenfor Finnmark: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 3 laks.

Vinterstøing, laks mindre enn 35 cm, sjøørret mindre enn 30 cm, samt all sjørøye skal settes tilbake i elva.

Videre gjelder:

 • inntil 2 laks mellom 65-80cm 3-5 kilo
 • all laks over 80cm 5 kilo skal settes ut umiddelbart og skånsomt.
 • etter 16 juli skal all laks over 65cm 3 kilo settes ut.

Fangstbegrensninger gjelder ikke for pukkellaks (russelaks), men du skal rapportere fangsten.

FREDNINGSSONER

Miljødirektoratet har fastsatt fredningssone Fra rett vest for Sahkkarasnjunni og så langt oppover elva som laks forekommer."

Lokal fredningssone er Olsen-kulpen. Sonene er skiltet. Bestandssituasjon, vannføring mv kan medføre innskrenkninger i løpet av sesongen..

FANGSTRAPPORTERING

VIKTIG - Lever fangstrapport så raskt som mulig etter hver fisketur.

Du må også rapportere fisk som du har satt ut igjen. Pukkellaks (russelaks) skal ikke settes ut igjen.

VI OPPFORDRER TIL CAMPING UTENOM FREDNINGSSONER.

DET ER IKKE TILLATT Å FISKE I ELVA UTEN GYLDIG FISKEKORT. FISKEKORTET ER PERSONLIG, OG KAN IKKE OVERDRAS TIL ANDRE. FISKEKORT, LEGITIMASJON, FANGST OG EVENTUELT DOKUMENTASJON PÅ DESINFISERING AV FISKEUTSTYR SKAL VISES FRAM PÅ OPPFORDRING FRA OPPSYNET.

Der hvor SVJFF forpakter elva mot annen grunneier er det kun tillatt å fiske inntil djupålen går i elva.

Klokkerelva dagskort - medlem i SVJFF, Neiden JFF, Pasvik JFF

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Klokkerelva dagskort - bosatte i Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Klokkerelva sesongkort - NJFF Rekrutt

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Klokkerelva sesongkort - medlem i SVJFF

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Klokkerelva dagskort - medlem i NJFF

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Klokkerelva dagskort - bosatte utenfor Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Klokkerelva - gratiskort barn under 16 år

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.