Laxfiske

Predicted tides

Idag


79 cm
11:25

269 cm
17:30

67 cm
23:49

I morgon


256 cm
05:55

Lafjordelva - Lávvárjohka

Lafjordelva er en liten elv som nås enten ved båt eller til fots.

Fiske i Lafjordelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks og sjøørret.

There are currently no licences available.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.