Laxfiske

Predicted tides

Idag


108 cm
07:17

247 cm
13:17

76 cm
19:40

I morgon


257 cm
02:00

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki

Vilkår for fiske på Finnmarkseiendommens grunn i Lakselva

Fisketider:

 • Laks             1. juni – 31. august
 • Sjøørret        1. juni – 15. september
 • Sjørøye         1. juli – 31. juli

Sesongkort i Lakselva er forbeholdt personer med folkeregistrert bostedsadresse i Porsanger.

Fiskekortets virkeområde:

 • Fiskekortet gjelder kun på Finnmarkseiendommens lakseførende grunn i Lakselva.
 • Sesongkortet gjelder på all Finnmarkseiendommens lakseførende grunn i Lakselva.
 • Døgnkortet er begrenset til Finnmarkseiendommens lakseførende grunn i sonen som er oppgitt på fiskekortet. Døgnkortet er gyldig fra klokken 18.00 - 17.59. Sjøørretkortet er gyldig fra 0.00 - 23.59.

Før fisket tar til, plikter fiskekortinnehaveren å sette seg inn i og overholde:

 • gjeldende regler, reguleringer og kvoter, vilkår og private eiendomsforhold. Informasjon finnes på www.fefo.no og www.natureit.no.
 • fisketidsbestemmelsene i vassdraget, gjeldende bestemmelser i laks- og innlandsfiskloven, relevante forskrifter og grunneierbestemmelsene.

Fiskekortinnehaveren plikter å:

 • alltid medbringe gyldig fiskekort og fremvise kortet ved kontroll.
 • la seg kontrollere og vise frem fangst ved kontroll.
 • ha gyldig fiskeravgift, og fremvise avgiften sammen med fiskekortet.
 • fremvise identifikasjon og bekrefte at fiskerens navn er det samme som på fiskekortet.
 • fangstrapportere etter endt fisketur. Fangstrapport leveres på NatureIT eller på NatureIT-appen. Fiskekortinnehaveren må også rapportere nullfangst.
 • sørge for at fiskeutstyr, båter, vadere og andre mulige smitteførende gjenstander som brukes i fisket er tørket eller desinfisert før bruk i vassdraget.  
 • fiske med kun én stang eller ett håndsnøre. Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler eller flue.
 • på en skånsom måte sette tilbake vinterstøing, laks mindre enn 35 centimeter og sjøørret mindre enn 30 centimeter.

Brudd på vilkårene kan føre til inndragelse av fiskekort, ileggelse av gebyr og/eller anmeldelse.

Fiskere som urettmessig tilegner seg fiskekort de ikke har krav på, vil bli anmeldt og fiskekort vil bli inndratt uten refusjon. Ved kjøp av feil type fiskekort, ta kontakt med post@fefo.no

Lakselva dagskort - bosatte i Porsanger

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva dagskort - bosatte i Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva dagskort - bosatte utenfor Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva sesongkort - bosatte i Porsanger

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva sesongkort - ungdom mellom 16 - 20 år bosatt i Porsanger

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva sesongkort - gratiskort for ungdom under 16 år bosatt i Porsanger

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva dagskort - gratiskort for ungdom yngre enn 16 år

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Reindriftskort

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva sjøørretsonekort - bosatte i Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva sjøørretsonekort - bosatte utenfor Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Lakselva sjøørretsonekort - bosatte i Porsanger

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp
.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.