Laxfiske

Predicted tides

Idag


305 cm
19:49

I morgon


70 cm
01:58

334 cm
08:05

54 cm
14:32

Munkelva - Uvdu

IKKE SPRE SMITTE

 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.
 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
 • Tilreisende fiskere fra utenfor Finnmark, må fremlegge attest for desinfisert utstyr før de får kjøpe fiskekort.

FISKETIDER

 • Laks: 1. juni kl. 00.00 til 15. august kl. 24.00
 • Sjøørret: 1 juni kl. 00.00 til 14. september kl. 24.00

Utvidet fiske etter sjøørret

Fra sjøen og opp til nederste kraftlinje, i perioden 6.august t.o.m. 14. september kl 24:00.

TILLATTE FISKEREDSKAP

 • Til og med 14. juli kl 24:00 er det tillatt å bruke flue, sluk/spinner/wobbler, mark med eller uten søkke, dupp med flue/mark.
 • Fra 15. juli og ut sesongen er det tillatt å fiske med flue, sluk/spinner/wobbler inntil 12 gram, dupp med flue/mark, mark uten søkke.
 • Maks tre kroker er tillatt. Èn trippelkrok er tre kroker.

FANGSTBEGRENSNINGER

 • Bosatte i Sør-Varanger kommune: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 7 laks.
 • Bosatte i Finnmark: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 5 laks. Inntil 2 laks mellom 65 - 90 cm/7 kilo.
 • Bosatte utenfor Finnmark: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 3 laks. All laks over 3 kilo skal gjenutsettes.

Vinterstøing og laks mindre enn 35 cm, sjøørret mindre enn 30 cm, samt all sjørøye skal settes tilbake i elva. Se Norske Lakseelver.

Etter 14. juli skal all laks over 3 kilo håndteres skånsomt og settes tilbake i elva.

All laks over 90 cm/7 kilo er fredet, og skal umiddelbart settes skånsomt tilbake i elva.

Vi oppfordrer fiskere til å sette ut holaks!

Fangstbegrensninger gjelder ikke for pukkellaks, men fangst skal rapporteres.

FREDNINGSSONER

Miljødirektoratet har fastsatt 9 fredningssoner:

 • Fra oppstrøms Krokstryket til brekket i tørrstryket
 • Fra oppstrøms Tørrstryk-kulpen til Norminka
 • Fra 200 meter nedstrøms Øksfossen til 50 meter over brekket(vandringhinder)
 • Fra 50 meter nedstrøms Biekanjohka til oppstrøms Obboka kulp
 • Fra 50 meter oppstrøms Jordinkorva til Jungelkulpen
 • Fra brekk Hergakari oppstrøms til Avlankoski
 • Fra 100 meter oppstrøms Avlankoski til Holmkulp
 • Fra 100 meter oppstrøms Svartdalskulp til svingen nedenfor 2-metersfossen
 • Fra 2-metersfossen til Munkelvfossen

Se eget kartoppslag. Sonene er skiltet. Bestandssituasjon, vannføring mv kan medføre innskrenkninger i løpet av sesongen.

FANGSTRAPPORTERING

VIKTIG - Lever fangstrapport så raskt som mulig etter hver fisketur.

Vi oppfordrer også fiskere til å levere skjellprøver, dette er viktig forskning for laksestammen

Du må også rapportere fisk som du har satt ut igjen. Pukkellaks (russelaks) skal ikke settes ut igjen.

VI OPPFORDRER TIL CAMPING UTENOM FREDNINGSSONER.

DET ER IKKE TILLATT Å FISKE I ELVA UTEN GYLDIG FISKEKORT. FISKEKORTET ER PERSONLIG, OG KAN IKKE OVERDRAS TIL ANDRE. FISKEKORT, LEGITIMASJON, FANGST OG EVENTUELT DOKUMENTASJON PÅ DESINFISERING AV FISKEUTSTYR SKAL VISES FRAM PÅ OPPFORDRING FRA OPPSYNET.

Munkelva dagskort - medlem i SVJFF, Neiden JFF, Pasvik JFF

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Munkelva dagskort - bosatte i Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Munkelva dagskort - bosatte utenfor Finnmark

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Munkelva sesongkort - NJFF Rekrutt

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Munkelva sesongkort - medlem i SVJFF

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.
Mer information
Köp

Munkelva dagskort - medlem i NJFF

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Munkelva - gratiskort barn under 16 år

Du måste vara inloggad för att köpa denna produkt.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.