Laxfiske

Predicted tides

Idag


274 cm
17:16

62 cm
23:34

I morgon


260 cm
05:39

79 cm
11:40

Oksevågvassdraget

Oksevågvassdraget består av to innsjøer, som kombineres av en kort elvestubb. Vassdraget forpaktes av Kjøllefjord jeger- og fiskerforening.

Fiskeregler

Fisketid:

 • Laks: 01. juli - 11. august
 • Sjøørret: 01. juli - 11. august
 • Sjørøye: 01. juli - 11. august
  Døgnkort og ukekort varer fra 18 - 18.

Kvoter sjørøye*:

  Per dag Per sesong
Personer bosatt i Lebesby kommune 2 10
Andre personer 2 6

*Sjørøye større enn 1 kilo skal settes tilbake

Andre regler

 • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.
 • Det er kun lov til å fiske i vannene. Alle elvestrekninger er fredet.
 • Det er kun lov til å bruke håndsnøre/stang med 1 sluk/flue/markkrok og søkke.
 • Alle overtredelser av fiskeregler vil bli politianmeldt.
 • Alle fiskekort, inkludert sesongkort skal rapporteres fortløpende og ikke senere enn fire dager etter fisket.
 • Personer fast bosatt i Lebesby, eller medlemmer fast bosatt i Finnmark kan løse sesongkort.

There are currently no licences available.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.