Laxfiske

Predicted tides

Idag


249 cm
07:56

143 cm
13:46

265 cm
20:03

I morgon


126 cm
02:37

Smørfjordelva - Smiervuonjohka

Smørfjordelva forpaktes av Smørfjord bygdelag. Elva er lett tilgjengelig fra bilvei. Europavei 69 krysser elva nede ved munningen, og fylkesvei 889 går parallelt med elva de nederste kilometrene. Det er langs disse kilometrene de fleste fiskene tas.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.