Laxfiske

Predicted tides

Idag


79 cm
11:35

269 cm
17:40

67 cm
23:59

I morgon


256 cm
06:05

Store Torskefjordvassdraget

Store Torskefjordvassdraget består av en kort elvestrekning mellom sjøen og Straumvannet. Etter Straumvannet, fortsetter elva oppover Torskefjorddalen.

Fiske i Store Torskefjordvassdraget er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks.

There are currently no licences available.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.