Laxfiske

Laxfiske

Finnmark är laxfiskarens mecka! Det är i Finnmark du hittar den största laxen, och det är i Finnmark du hittar de gömda små laxpärlorna. Det är i Finnmark du hittar laxupplevelser milsvida från människor, eller nära stadskärnan - på platån eller i lummiga älvdalar.

Det är utan tvekan en upplevelse att fiska lax och som Finnmarksbo har du en unik möjlighet att ta del av de fantastiska erbjudanden vi har på vår egen bakgård. Som finnmarkare kan du köpa prisvärda fiskekort i älvarna som ligger på finnmarksfastigheten, men du som är besökare har även tillgång till detta laxfiske.

Laxfiskeälvar

Klicka vidare på älvarna nedan för att se mer information om älven, tillgängliga produkter och fångstrapporter.

Fångstrapport

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Arter: Lax

Längd (cm): 102

Vikt (kg): 10.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Arter: Lax

Längd (cm): 55

Vikt (kg): 1.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Arter: Lax

Längd (cm): 57

Vikt (kg): 1.75

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Arter: Lax

Längd (cm): 50

Vikt (kg): 3

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Arter: Lax

Längd (cm): 50

Vikt (kg): 4.5

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Arter: Lax

Längd (cm): 50

Vikt (kg): 3

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Arter: Lax

Längd (cm): 80

Vikt (kg): 5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Arter: Vinterstøing

Längd (cm): 70

Vikt (kg): 00

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Arter: Lax

Längd (cm): 106

Vikt (kg): 12.3

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Arter: Lax

Längd (cm): 108

Vikt (kg): 13

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Arter: Lax

Längd (cm): 102

Vikt (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Arter: Lax

Längd (cm): 92

Vikt (kg): 9.16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Arter: Lax

Längd (cm): 108

Vikt (kg): 16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Arter: Lax

Längd (cm): 95

Vikt (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Arter: Lax

Längd (cm): 112

Vikt (kg): 14.5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Arter: Lax

Längd (cm): 115

Vikt (kg): 15.7

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 5

Arter: Lax

Längd (cm): 109

Vikt (kg): 14

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Arter: Lax

Längd (cm): 104

Vikt (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Arter: Lax

Längd (cm): 91

Vikt (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Arter: Lax

Längd (cm): 101

Vikt (kg): 10

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.